Vrh S4

MatkaOtec
TATYANA von Andis SaustallTWISTER Cavia Berusia
hladké, bílá-černá-červenáUS teddy, červená-bílá

Mláďata

Datum narození: 22. 3. 2013

SCARLETT Little Goldie
hladké ATG, bílá-černá s červenou

SPIRIT Little Goldie
hladké ATG, černá-bílá s červenou

SKITTLES Little Goldie
hladké ATG, bílá-černá s červenou

SNOOPY Little Goldie
hladké ATG, červená s bílou

SINGAPORE Little Goldie
hladké ATG, červená-bílá

SQUIGGY Little Goldie
hladké ATG, červená-bílá

Little Goldie

© CHS Little Goldie 2013